a4-room The Great Learning Orchestra

kopa-och-salja-optioner-och-derivat

Köpa och Sälja Optioner (och Derivat)

Carl-Johan Rosén
Visual artist

Sweden

http://www.carljohanrosen.com

Köpa och Sälja Optioner (och Derivat)
Carl-Johan Rosén

Info

Köpa och Sälja Optioner (och Derivat)

Carl-Johan Rosén
Visual artist

Sweden

http://www.carljohanrosen.com

Random piece*